Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

COMUNICAT DE PRESĂ Primăria Miercurea-Ciuc a implementat proiectul „Elaborarea Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbări Climatice al municipiului Miercurea-Ciuc”, între decembrie 2021 și decembrie 2022.

Acest proiect are o valoare de 573,461 lei (115.855,39 Euro), din care 537.761,00 lei (108.642,98),  reprezintă contribuția financiară nerambursabilă și este implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Programul RO-Mediu cu finanțare prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, iar perioada de implementare a fost de 12 luni.

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de planificare strategică a administrației municipiului Miercurea Ciuc în vederea prevenirii şi adaptării la schimbările climatice, respectiv identificarea de măsuri concrete care să conducă la prevenirea şi diminuarea impactului schimbărilor climatice la nivelul municipiului.

Cele mai importante activități din cadrul acestui Proiect au fost:

  • elaborarea studiului de diagnoză privind tendințele climatice pe termen mediu şi a vulnerabilității la schimbările climatice;
  • creşterea gradului de conştientizare a comunităţii locale (instituții și cetățeni) prin acţiuni de informare (workshopuri, întâlniri de informare și aplicarea unui chestionar privind nivelul informării populaţiei locale în domeniul schimbărilor climatice);
  • elaborare planului de atenuare şi prevenire a schimbărilor climatice a Municipiului Miercurea Ciuc.

 

Rezultatele proiectului vor contribui la reducerea emisiilor viitoare de gaze cu efect de seră, la menţinerea de ecosisteme sănătoase prin refacerea mediilor degradate, înscriind astfel municipiul Miercurea-Ciuc în rândul orașelor verzi din România.

Informatii relevante

Suceava, lecție de sustenabilitate. Cum s-a transformat un depozit de deșeuri într-o zonă verde, cu finanțare nerambursabilă prin Granturile SEE

pcdata

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României” – PeatRO2

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants