Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă Proiectul ”Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimările climatice în județul Prahova (AtenuareClimPh)”

Primăria Municipiului Ploiești, în calitate de partener, împreună cu Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova, în calitate de beneficiar, alături de partenerii, Universitatea Politehnică București și University of Iceland, derulează proiectul “Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova (AtenuareClimPh)”.

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

 

Primăria Municipiului Ploiești a organizat, joi 26 octombrie 2022, o sesiune de constientizare a publicului  privind soluțiilor de adaptare la schimbările climatice în Prahova – Municipiul Ploiești.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității Județului Prahova, cu accent pe Minicipiul Ploiesti, de a face față provocărilor cauzate de schimbările climatice și necesitatea  de adaptare, precum și nevoii de atenuare a efectelor acestora, prin integrarea cunoștințelor despre acest fenomen în plan local și creșterea gradului de conștientizare la nivelul administrației și comunității locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării.

 

Valoarea totală a proiectului este de 605,000,00 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursbilă din MF SEE (85%) este 514,250,00 lei și valoarea eligibilă nerambursbilă din din bugetul național (15%) este 90,750,00 lei,  iar perioada de implementare este de 12 luni.

 

Rezultatele proiectului aflat în implementare vor conduce la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice pentru municipiul Ploiești.

 

La eveniment au participat reprezentanți ai Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea Valahia din Târgoviște, Banca Comercială Română, CECCAR Prahova, Universitatea Politehnică București și Primaria Municipiului Ploiești.

Informatii relevante

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de specialitate a Proiectului “Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants

Comunicat de presă Ref: al 2-lea workshop de progres în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants