Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE Arhiva ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Municipiul Tulcea, în calitate de Beneficiar, a organizat în data de 26 februarie 2024, Conferința de închidere a proiectului „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”.

Acest proiect are o valoare totală 584.832  lei, și a fost implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Programul ”Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” – RO-Mediu, în calitate de Operator de Program, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021. Perioada de implementare a proiectului este 24 noiembrie 2022 – 29 februarie 2024.

Partenerul Municipiului Tulcea în derularea proiectului, este Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, specializat în activităţi de cercetare fundamentală/ aplicativă şi dezvoltare tehnologică, în domeniul ingineriei şi protecţiei mediului.

Obiectivul general al proiectului constă în elaborarea planului de adaptare și atenuare la schimbările climatice pentru municipiul Tulcea, ceea ce a presupus îndeplinirea obiectivelor specifice: inventarierea emisiilor de gaze cu efect de será, analiza climatului actual și prognozat, analiza riscurilor și vulnerabilităților la schimbările climatice, identificarea și descrierea acțiunilor pentru completarea planului de adaptare și atenuare la schimbările climatice.

Proiectul vizează toate componentele societății și toate sectoarele economice, de la sectorul energetic la industrie, transport, clădiri, agricultură și măsurile care e necesar a fi luate pentru climă și mediu, pentru conservarea și protejarea planetei, astfel încât să se îmbunătățească modul în care trăim, ne deplasăm, ne încălzim sau ne răcim casele, precum și modul în care producem și consumăm.

Rezultate proiectului sunt în legătură cu politicile naționale și ale UE în domeniul schimbărilor climatice, care reprezintă o amenințare reală la adresa lumii în care trăim.

Manager proiect: Gabriela Zuca

Telefon:  0240 511440 int.134, 0740015442      Email: gabriela.zuca@primariatulcea.ro

Informatii relevante

Suceava, lecție de sustenabilitate. Cum s-a transformat un depozit de deșeuri într-o zonă verde, cu finanțare nerambursabilă prin Granturile SEE

pcdata

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României” – PeatRO2

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants