Anunturi Anunturi-SUBSTANȚE PERICULOASE SUBSTANȚE PERICULOASE

Comunicat de presă ref: Lansare Proiect ,, Închiderea depozitului temporar de deșeuri municipale Fălticeni, județul Suceava prin implementarea unei tehnologii inovatoare” IDTDMF

Municipiul Fălticeni, a semnat în data de 24 noiembrie 2022,  contractul de finanțare nr. 25249/ BT /24.11.2022 pentru implementarea proiectului „Închiderea depozitului temporar de deșeuri municipale Fălticeni, județul Suceava prin implementarea unei tehnologii inovatoare – IDTDMF, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) în cadrul Programului „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), pentru care MMAP este Operator de Program.

Valoarea totală a proiectului este de 9.573.894,25 RON, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 9.325.011,30 RON (din care 7.926.259,61 RON valoare eligibilă nerambursabilă din MF SEE si 1.398.751,69 RON valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național),  și 248.882,95 RON valoare neeligibilă, iar perioada de implementare este 24 noiembrie 2022 – 30.04.2024.

Obiectivul general al proiectului constă în rezolvarea unei probleme majore de mediu a Municipiului Fălticeni, generatoarea unei masive poluări (olfactive și a solului), prin închiderea depozitului temporar de deșeuri municipale Fălticeni, județul Suceava.

Rezultatele directe ale proiectului sunt: 1 depozit temporar de deșeuri închis in Municipiul Falticeni, 2 campanii de informare desfașurate, 1 site web realizat, 1 ghid de bune practici realizat, 1 panou de informare amplasat, 1 placă permanentă amplasată.

Rezultatele indirecte ale proiectului se referă la conștientizarea beneficiarilor direcți (populația municipiului Fălticeni) și indirecți (membrii comunităților periurbane municipiului Fălticeni) asupra necesității reducerii cantităților de deșeuri depozitate, reducerea emisiilor de poluanți si poluare olfactiva din zonă).

Beneficiarii direcți sunt locuitorii Municipiului Falticeni, iar cei indirecți sunt locuitorii comunelor periurbane municipiului Fălticeni.

 

Persoană de contact: COMAN GHEORGHE CĂTĂLIN – Primar

telefon +40 230 542 056

Municipiul Fălticeni, strada Republicii, nr 13, judeţul Suceava, România

e-mail: falticeni@falticeni.ro

 

Informatii relevante

Suceava, lecție de sustenabilitate. Cum s-a transformat un depozit de deșeuri într-o zonă verde, cu finanțare nerambursabilă prin Granturile SEE

pcdata

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României” – PeatRO2

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants