Anunturi Anunturi-SUBSTANȚE PERICULOASE Arhiva SUBSTANȚE PERICULOASE

Comunicat de presă ref: Lansare Proiect „Reducerea contaminarii cu substante periculoase a depozitului temporar de deseuri situat in Deva, strada Orizontului f.n.”

Municipiul Deva a semnat în data de 24 noiembrie 2022,  contractul de finanțare pentru implementarea proiectului „Reducerea contaminării cu substanțe periculoase a depozitului temporar de deșeuri situat în Deva, strada Orizontului f.n., finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) în cadrul Programului „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), pentru care MMAP este Operator de Program.

Valoarea totală a proiectului este de 8.135.037,42 RON, din care valoarea eligibilă a proiectului este de 8.133.078,48 RON (din care 6.913.116,71 RON valoare eligibilă nerambursabilă din MF SEE si 1.219.961,77 valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național),  și 1.958,94 RON valoare neeligibilă, iar perioada de implementare este 24 noiembrie 2022 – 30 aprilie 2024.

Obiectivul general al proiectului este eliminarea riscului de contaminare cu substanțe periculoase în depozitul temporar de deșeuri situat în Deva, strada Orizontului, fn.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • elaborarea ghidului de bune practici, in vederea replicarii rezultatului proiectului;
  • creșterea gradului de conștientizare, cu privire la impactul substanțelor periculoase și a deșeurilor municipale asupra mediului, și asupra sănătății publice;
  • reducerea riscului depozitarii si poluarii accidentale in zona studiata, dar si cresterea contributiei la reducerea poluarii mediului.

Principalele activitati desfasurate vor fi:

  • elaborarea documentatiilor si studiilor aferente proiectului;
  • realizarea lucrarilor de inchidere a depozitului ;
  • realizarea activitatilor de constientizare informare, cu privire la impactul substanțelor periculoase și a deșeurilor municipale asupra mediului și asupra sănătății publice;
  • monitorizarea post inchidere a factorilor de mediu, conform prevederilor legale

 

 

 

Beneficiarii direcți sunt: populația municipiului Deva în număr de 69.387 locuitori, UAT Municipiul Deva în calitate de promotor și benficiar al proiectului, Consiliul Județean Hunedoara, Agenția pentru Protecția Mediului Hunedoara, Garda de Mediu – Comisariatul Județean Hunedoara.

 

 

Persoane de contact: Miha Mariana, Manager Proiect

telefon +40 0734347726, email mariana.miha@primariadeva.ro,

Popoviciu Dorina, responsabil informare și publicitate, telefon +40 0723887766, email dorina.popoviciu@primariadeva.ro

Municipiul Deva, Piata Unirii, nr 4, judeţul Hunedoara, România

e-mailprimar@primariadeva.ro

Informatii relevante

În cadrul proiectului „Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României – PeatRO3”, implementat de Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române (IBB), în calitate de beneficiar, a avut loc o acțiune de instalare a panoului de informare pentru situl Tinovul Mare Coșna (SV-003), din comuna Coșna, județul Suceava.

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului “BiOReSC-Bistrița-Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Municipiul Drobeta Turnu Severin a accesat fonduri norvegiene pentru adaptarea la schimbările climatice, în valoare de 123.000 euro

Eeagrants