Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE Arhiva ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă ref: Lansarea proiectului „Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Onești“

Municipiul Onești, a semnat în data de 24 noiembrie 2022, contractul de finanțare nr. 25237/BT/24.11.2022 pentru implementarea proiectului: „Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Onești“, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) în cadrul Programului „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), pentru care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program.

 

Valoarea proiectului este de 584.832,00 lei din care 85 % valoare eligibilă nerambursabilă din Mecanismul Financiar al SEE 2014-2021 496.095,70 lei, 15% valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 87.546,30 lei și valoare neeligibilă 1.190 lei, iar  perioada de implementare este 24 noiembrie 2022 – 24 noiembrie 2023.

Obiectivul general este în concordanță cu obiectivul programului RO-Mediu, respectiv de îmbunătăţire a stării mediului înconjurător în ecosisteme şi reducerea efectelor adverse ale poluării şi ale altor activităţi ale omului în municipiul Onești.

Principalele activitati desfasurate vor fi:

  • Elaborarea unei Strategii de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Onești, care să conțină și planurile de măsuri aferente.
  • Organizarea de workshop-uri pentru consultarea factorilor relevanți în privința identificării problematicii abordate prin Strategie și a măsurilor de soluționare a problemelor identificate.
  • Analiza și identificarea zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice și a măsurilor de minimizare

a acestor riscuri, inclusiv măsuri de planificare urbană verde-albastru.

  • Identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale.
  • Analiza soluțiilor și a metodologiei de realizare a infrastructurii necesare pentru trecerea cablurilor aeriene în subteran.
  • Stabilirea unui mecanism de monitorizare și control a acțiunilor propuse în cadrul strategiei.
  • Alocarea unei echipe responsabilă de monitorizarea și implementarea proiectului.
  • Stabilirea unor obiective dimensionate fizic și temporal, pentru a demara acțiunile propuse.

Rezultatele proiectului aflat în implementare vor conduce la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice pentru municipiul Onești.

 

 

Persoană de contact: Irina-Elena Anghel – manager de proiect, telefon: 0730525562,

e-mail: irina.anghel@onesti.ro

Informatii relevante

Suceava, lecție de sustenabilitate. Cum s-a transformat un depozit de deșeuri într-o zonă verde, cu finanțare nerambursabilă prin Granturile SEE

pcdata

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României” – PeatRO2

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants