Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE Arhiva ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă ref: Lansarea proiectului „Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Onești“

Municipiul Onești, a semnat în data de 24 noiembrie 2022, contractul de finanțare nr. 25237/BT/24.11.2022 pentru implementarea proiectului: „Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Onești“, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) în cadrul Programului „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), pentru care Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program.

 

Valoarea proiectului este de 584.832,00 lei din care 85 % valoare eligibilă nerambursabilă din Mecanismul Financiar al SEE 2014-2021 496.095,70 lei, 15% valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional 87.546,30 lei și valoare neeligibilă 1.190 lei, iar  perioada de implementare este 24 noiembrie 2022 – 24 noiembrie 2023.

Obiectivul general este în concordanță cu obiectivul programului RO-Mediu, respectiv de îmbunătăţire a stării mediului înconjurător în ecosisteme şi reducerea efectelor adverse ale poluării şi ale altor activităţi ale omului în municipiul Onești.

Principalele activitati desfasurate vor fi:

  • Elaborarea unei Strategii de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Onești, care să conțină și planurile de măsuri aferente.
  • Organizarea de workshop-uri pentru consultarea factorilor relevanți în privința identificării problematicii abordate prin Strategie și a măsurilor de soluționare a problemelor identificate.
  • Analiza și identificarea zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice și a măsurilor de minimizare

a acestor riscuri, inclusiv măsuri de planificare urbană verde-albastru.

  • Identificarea zonelor cu capacitate scăzută de drenare a apelor pluviale.
  • Analiza soluțiilor și a metodologiei de realizare a infrastructurii necesare pentru trecerea cablurilor aeriene în subteran.
  • Stabilirea unui mecanism de monitorizare și control a acțiunilor propuse în cadrul strategiei.
  • Alocarea unei echipe responsabilă de monitorizarea și implementarea proiectului.
  • Stabilirea unor obiective dimensionate fizic și temporal, pentru a demara acțiunile propuse.

Rezultatele proiectului aflat în implementare vor conduce la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice pentru municipiul Onești.

 

 

Persoană de contact: Irina-Elena Anghel – manager de proiect, telefon: 0730525562,

e-mail: irina.anghel@onesti.ro

Informatii relevante

În cadrul proiectului „Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României – PeatRO3”, implementat de Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române (IBB), în calitate de beneficiar, a avut loc o acțiune de instalare a panoului de informare pentru situl Tinovul Mare Coșna (SV-003), din comuna Coșna, județul Suceava.

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului “BiOReSC-Bistrița-Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Municipiul Drobeta Turnu Severin a accesat fonduri norvegiene pentru adaptarea la schimbările climatice, în valoare de 123.000 euro

Eeagrants