Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE Arhiva ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă ref: Lansarea Proiectului “Green Oltenita- Elaborarea planurilor de atenuare si adaptare la schimbarile climatice in Municipiul Oltenița”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), Schema de Granturi Mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

UAT Municipiul Oltenița, a semnat în data de 24 noiembrie 2022, contractul de finanțare nerambursabilă nr. 25236/135 pentru implementarea proiectului: “Green Oltenița – Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Oltenița”.

Valoarea totală a proiectului este de 569.440 lei, din care 85 % valoare eligibilă nerambursabilă din MF SEE 484.024 lei, 15% valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 85.416 lei, și perioada  de implementare este 24 noiembrie 2022 – 24 noiembrie 2023.

Obiectivul general al investiţiei,  constă în creșterea capacității Municipiului Oltenița de a face față provocărilor cauzate de schimbările climatice prin integrarea cunoștințelor și creșterea gradului de conștientizare la nivelul administrației și comunității locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării.

Mai precis, se va îmbunătăţi capacitatea de gestionare a schimbărilor climatice și impactul acestora prin elaborarea de strategii și planuri de măsuri specifice, în municipiul Oltenita.

 

Obiectivele specifice constau în:

 

  • Elaborarea unei strategii de “Atenuarea și Adaptarea la Schimbările Climatice” care vizează arealul municipiului Oltenița si zona periurbană ;
  • Realizarea unei diagrame investiționale menita a prioritiza nevoile si necesitățile municipiului Oltenița;
  • Realizarea unei radiografii a municipiului si identificarea zonelor ce necesita maxima atenție in vederea adaptării infrastructurii municipalității la schimbările climatice;
  • Conștientizarea populației rezidente, a societății civile, mediului economic, dar si a Autorității municipale asupra nevoilor comunității in vederea atenuării schimbărilor climatice;
  • Realizarea unei strategii cu o mare repetabilitate in cadrul altor UAT-uri mici si medii la nivel național sau european.

 

 

Rezultatele proiectului aflat în implementare vor conduce la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice pentru municipiul Oltenița.

Persoana de contact: Aldescu Alina- Manager de proiect,

Telefon: 0735444243

E-mail: alina.aldescu@primariaoltenita.ro

Informatii relevante

În cadrul proiectului „Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României – PeatRO3”, implementat de Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române (IBB), în calitate de beneficiar, a avut loc o acțiune de instalare a panoului de informare pentru situl Tinovul Mare Coșna (SV-003), din comuna Coșna, județul Suceava.

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului “BiOReSC-Bistrița-Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Municipiul Drobeta Turnu Severin a accesat fonduri norvegiene pentru adaptarea la schimbările climatice, în valoare de 123.000 euro

Eeagrants