Anunturi Anunturi-SUBSTANȚE PERICULOASE Arhiva SUBSTANȚE PERICULOASE

Comunicat de presă ref: Lansarea proiectului „Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”

Primăria Botoșani în calitate de Promotor de proiect, împreună cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului București (INCDPM București), au organizat marți, 21 februarie 2023, în sala de ședințe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Botoșani , Conferința de lansare a proiectului„Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”.

Valoarea totală a proiectului este de 12.369.750,00 lei din care 12.369.750,00 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă: 10.514.287,50 lei din Mecanismul Financiar SEE (85%) și 1.855.462,50 lei din bugetul național (15%).  Proiectul este implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Programul RO-Mediu cu finanțare prin Mecanismul Finaciar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021, iar perioada de implementare este : 24 noiembrie 2022  – 30 aprilie 2024.

În cadrul Conferinței de lansare a proiectului, au fost prezentate informații cu privire la proiect, obiectivul general, obiectivele specifice, calendarul activităților derulate pe parcursul perioadei de implementare și rezultatele așteptate în urma implementării acestui proiect.

Obiectivul general: creșterea capacității Municipiului Botoșani de a gestiona/reduce/elimina riscurile generate de substanțele periculoase și deșeuri municipale, în cele 18 luni de implementare a proiectului.

Obiectivele specifice:

 • Determinarea impactului închiderii a 3 depozite temporare de deșeuri municipale asupra mediului, în 18 luni de implementare a proiectului;
 • Planificarea și implementarea planului de măsuri de închidere a celor 3 depozite temporare de deșeuri municipale, în cele 18 luni de implementare a proiectului;
 • Promovarea intervenției pilot realizate cu sprijinul Mecanismului Financiar SEE 2014-2021, în cele 18 de luni de implementare a proiectului.

Rezultatele prevăzute în cadrul proiectului:

 • strategie de implementare a proiectului;
 • evenimente de informare prin conferințe de lansare, închidere proiect, și workshop de prezentare a rezultatelor la 9 luni de la implementarea proiectului;
 • rapoarte (3) privind impactul închiderii depozitelor temporare de deșeuri municipale asupra mediului (3 depozite);
 • plan de monitorizare a factorilor de mediu pe parcursul realizării lucrărilor de închidere a depozitelor temporare de deșeuri municipal;
 • întâlniri de conștientizare cu privire la impactul substanțelor periculoase și a deșeurilor municipale asupra mediului și sănătății publice;
 • plan de măsuri de închidere a SST elaborat și validat;
 • 3 depozite temporare de deșeuri municipale închise conform prevederilor legale;
 • 1 ghid de bune practici cu privire la închiderea depozitelor temporare de deșeuri municipale. Acest ghid poate fi preluat și de alte autorități publice pentru locațiile proprii contribuind astfel la creșterea capacității de gestionare a riscurilor determinate de substanțele periculoase din corpul depozitelor.

 

La Conferința de lansare a Proiectului „Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”, au participat reprezentanți ai primăriei Botoșani,  online – Marisanda Pîrîianu, Manager Program RO-Mediu , Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, membrii echipelor de implementare a proiectului din cadrul celor două instituții partenere, Agenția pentru Protecția Mediului Botoșani, ADI ECOPROCES Botoșani, și reprezentanți mass-media.

 

 

Date de contact:

Manager proiect – Bogdan Gabriel Bețenchi – bogdan.betenchi@primariabt.ro

Descarca documente

Fișier Dimensiune fișier Descărcări
jpg PHOTO-2023-02-21-14-26-35 121 Ko 33
jpg PHOTO-2023-02-21-14-26-36 193 Ko 33
jpg PHOTO-2023-02-21-14-26-37 196 Ko 33

Informatii relevante

În cadrul proiectului „Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României – PeatRO3”, implementat de Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române (IBB), în calitate de beneficiar, a avut loc o acțiune de instalare a panoului de informare pentru situl Tinovul Mare Coșna (SV-003), din comuna Coșna, județul Suceava.

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului “BiOReSC-Bistrița-Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Municipiul Drobeta Turnu Severin a accesat fonduri norvegiene pentru adaptarea la schimbările climatice, în valoare de 123.000 euro

Eeagrants