Anunturi Anunturi-SUBSTANȚE PERICULOASE SUBSTANȚE PERICULOASE

Comunicat de presă ref: lansarea proiectului „Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului, Județul Suceava”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu)Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

 

Primăria Gura Humorului a semnat în data de 24 noiembrie 2022,  contractul de finanțare nr. 25243/BT/24/11/2022 pentru implementarea proiectului „Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului, Județul Suceava”.

 

Valoarea totală a proiectului este de 7.231.707,13 lei, din care 7.169.089,33 lei reprezintă asistența financiară neraumbursabilă iar perioada de implementare este cuprinsă între 24 noiembrie 2022 și 30 aprilie 2024.

Obiectivul general al proiectului este Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi reducerea efectelor adverse ale poluării generate de groapa de gunoi temporară în regiunea Nord-Est, Gura Humorului iar grupul țintă este populația de 17.839 locuitori ai orașului Gura Humorului.

 

Obiectivele specifice propuse sunt:

  • Îmbunătățirea capacității UAT de a gestiona riscurile cauzate de substanțele chimice și deșeurile periculoase.
  • Îmbunătățirea stării ecologice a habitatului ocupat de gropa de gunoi temporară prin restaurarea zonei.

 

Colectarea deșeurilor în orașul Gura Humorului se face pe patru fracții: fracția umedă, fracția uscată, deșeuri voluminoase, deșeuri generate de activități de construcții și demolări.

Astfel, deșeurile municipale generate pe raza Orașului Gura Humorului, sunt colectate separat de către operator, iar după sortare, deșeurile reziduale sunt transportate în vederea eliminării prin depozitare la depozitul conform cu Directiva pentru depozitarea deșeurilor emisă  de UE, din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Suceava, comuna Moara.

 

 

 

 

Începând din anul 2014, când au fost închise toate depozitele neconforme din județ și a fost deschis depozitul temporar de stocare a deșeurilor Gura Humorului, au beneficiat de servicii de salubrizare menajeră toţi locuitorii orașului, generându-se anual aproximativ 11.500  mc compactați de deșeuri municipale, până la sfârșitul lunii iulie a anului 2019 când a deveni operațional depozitul ecologic Moara.

 

În scopul reducerii poluării cu deșeuri electrice, electronice și electrocasnice (DEEE), Primăria Orașului Gura Humorului organizează, de două ori pe an, cu diverși parteneri, campanii generale de colectare a acestor tipuri de deșeuri. Pe parcursul anului, în afara perioadelor în care se desfășoară aceste campanii, DEEE sunt colectate prin intermediul partenerilor, la solicitarea cetățenilor.

 

 

Date de contact

Manager de proiect: Rusu Ana – Maria, adresa de email: ana_maria_rusu82@yahoo.com, telefon

0730/650.729

Adresa: Piata Republicii nr.14, Gura Humorului, jud. Suceava, Tel-Fax: 0230.235051, email: primariagh@gmail.com,  www.primariagh.ro

Informatii relevante

Suceava, lecție de sustenabilitate. Cum s-a transformat un depozit de deșeuri într-o zonă verde, cu finanțare nerambursabilă prin Granturile SEE

pcdata

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României” – PeatRO2

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants