Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE Arhiva ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă ref: Lansarea Proiectului„Moreni în Acțiune pentru Climă” (MAC).

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), Schema de Granturi Mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

UAT Municipiul Moreni, a semnat în data de 24 noiembrie 2022, contractul de finanțare nerambursabilă nr.25244/ BT/24.11.2022 pentru implementarea proiectului: „Moreni în Acțiune pentru Climă” (MAC) – Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități.

Valoarea totală a proiectului este de 603.952 lei, din care 85 % valoare eligibilă nerambursabilă din MF SEE 513.359,20 lei, 15% valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 90.592,80 lei, și perioada  de implementare este 24 noiembrie 2022 – 24 noiembrie 2023.

 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității la nivelul municipiului Moreni de ameliorare și adaptare la schimbările climatice.

Obiective specifice constau în:

  • Dezvoltarea Planului de Atenuare și Adaptare la Schimbările Climatice pentru municipiul Moreni pentru perioada 2022 – 2030 și evaluarea oportunității de a adera la Pactul Global al Primarilor;
  • Creşterea capacităţii autorităţii locale de a elabora şi implementa politici publice responsabile din punct de vedere al climei;
  • Creșterea gradului de informare și constientizare a cetățenilor din municipiul Moreni cu privire la măsurile de atenuare și adaptare la schimbările climatice.

 

Rezultatele proiectului aflat în implementare vor conduce la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice pentru municipiul Moreni.

Proiectul contribuie la punerea în aplicare a politicilor europene și naționale iar implementarea componentei de Atenuare din Planul local de Atenuare și Adapatare la schimbările climatice, va contribui la atingerea țintelor de reducere de emisii, utilizarea resurselor regenerabile de energie și eficiență energetică.

 

 

Manager proiect: Breazu Mădălina

Telefon:  0245/667265     Email: madalina.breazu@primariamoreni.ro

Informatii relevante

Suceava, lecție de sustenabilitate. Cum s-a transformat un depozit de deșeuri într-o zonă verde, cu finanțare nerambursabilă prin Granturile SEE

pcdata

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României” – PeatRO2

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants