Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE Arhiva ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă ref: Lansarea Proiectului„Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), Schema de Granturi Mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

UAT Municipiul Tulcea a semnat, în data de 24 noiembrie 2022, contractul de finanțare nerambursabilă nr. 25239/BT/24.11.2022 pentru implementarea proiectului: „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea. Partenerul UAT municipiul Tulcea în derularea proiectului, este Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului București, specializat în activităţi de cercetare fundamentală/ aplicativă şi dezvoltare tehnologică, în domeniul ingineriei şi protecţiei mediului.

Valoarea totală a proiectului este de 584.832  lei, din care 85 % valoare eligibilă nerambursabilă din MF SEE 497.107,20 lei, 15% valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 87.724,80 lei și perioada  de implementare este 24 noiembrie 2022 – 24 noiembrie 2023.

Obiectivul general al proiectului il constituie pregătirea planului de adaptare și atenuare la schimbările climatice pentru municipiul Tulcea.

 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 

  • Informarea și implicarea factorilor de interes
  • Inventarierea emisiilor de gaze cu efect de será
  • Analiza climatului actual și prognozat
  • Analiza riscurilor și vulnerabilităților la schimbările climatice
  • Identificarea și descrierea acțiunilor pentru completarea planului de adaptare și atenuare la schimbările climatice a municipiului Tulcea.

 

Rezultate așteptate ale proiectului sunt în legătură cu politicile naționale și ale UE în domeniul schimbărilor climatice.

 

Principalele rezultate vor consta în indicatori de vulnerabilitate și scoruri de risc. Evaluarea capacității de adaptare se va realiza prin atribuirea indicatorilor din categorii precum: acces la servicii, capacitate guvernamentală și instituțională, capacitate fizică și de mediu, cunoștințe și inovare.

 

Manager proiect: Gabriela Zuca

Telefon:  0240 511440 int.134, 0740015442      Email: gabriela.zuca@primariatulcea.ro

Informatii relevante

Suceava, lecție de sustenabilitate. Cum s-a transformat un depozit de deșeuri într-o zonă verde, cu finanțare nerambursabilă prin Granturile SEE

pcdata

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României” – PeatRO2

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants