Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE Arhiva ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), Schema de Granturi Mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

Municipiul Pitești, în calitate de partener, a semnat în data de 24 noiembrie 2022,  contractul de finanțare nr. 25238/BT/24.11.2022 pentru implementarea proiectului: „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”.

Valoarea totală a proiectului este de 609.200,00 lei, dintre care 608.010,00 lei valoare eligibilă nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unui set de acțiuni și a unui sistem de monitorizare și control al implementării acestora care să ducă la reducerea amprentei de carbon a Municipiului Pitești, respectiv la reducerea poluării din diverse surse preidentificate.  Acesta este în concordanță cu obiectivul programului RO-Mediu, respectiv de îmbunătățire a stării mediului înconjurător în ecosisteme și reducerea efectelor adverse ale poluării și ale altor activități ale omului.

Obiectivele specifice ale proiectului aflat în implementare sunt:

  • elaborarea unei Strategii de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Municipiul Pitești, care să conțină și planurile aferente, inclusiv prin consultarea factorilor decidenți relevanți cu privire la acțiunile propuse în strategie/planuri
  • stabilirea unui mecanism de monitorizare și control a acțiunilor propuse
  • alocarea unei echipe responsabilă de monitorizarea și implementarea strategiei
  • stabilirea unor obiective dimensionate fizic și temporal, pentru a demara acțiunile propuse

Rezultatele proiectului aflat în implementare vor conduce la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice și va contribui la reducerea disparităților economice și sociale din Spațiul Economic European prin crearea unui cadru de dezvoltare sustenabil pentru generațiile viitoare.

Persoana de contact: Nicoleta Dorelia Gross, manager proiect

Telefon: 0248 213 994, email: admpitesti@yahoo.com

Informatii relevante

Suceava, lecție de sustenabilitate. Cum s-a transformat un depozit de deșeuri într-o zonă verde, cu finanțare nerambursabilă prin Granturile SEE

pcdata

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României” – PeatRO2

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants