Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE Arhiva ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Satu Mare”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), Schema de Granturi Mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

Municipiul Satu Mare, în calitate de Promotor de proiect, împreună cu Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor a semnat în data de 24 noiembrie 2022,  contractul de finanțare nr. 25241/BT/24.11.2022 pentru implementarea proiectului: „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Satu Mare”.

Partener pentru implementarea proiectului a fost Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului București (INCDPM București).

Valoarea proiectului a fost de 584.832,00 lei, din care 85 % reprezinta valoare eligibilă nerambursabilă din MF SEE 2014-2021, iar 15% reprezinta conttributia nationala. Durata de implementare a proiectului a fost de 15 luni.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacitatății de atenuare şi adaptare la schimbările climatice la nivelul municipiului Satu Mare.

Pentru îndeplinirea obiectivului general au fost derulate următoarele activități:

  • Inventarul emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul municipiului Satu Mare;
  • Analiza climatului și a semnalului schimbării climei în municipiul Satu Mare;
  • Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la schimbările climatice;
  • Elaborarea planului de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru municipiul Satu Mare.

Rezultatele proiectului au condus la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice pentru municipiul Satu Mare.

Persoană de contact: Ujfalvi Carla – manager de proiect, telefon +40 261 702 508

e-mail carla.ujfalvi@primariasm.ro

 

Informatii relevante

Suceava, lecție de sustenabilitate. Cum s-a transformat un depozit de deșeuri într-o zonă verde, cu finanțare nerambursabilă prin Granturile SEE

pcdata

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României” – PeatRO2

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants