Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Satu Mare”

 

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu), Schema de Granturi Mici „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”, și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

 

Municipiul Satu Mare, în calitate de partener, împreună cu Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului București (INCDPM București) a semnat în data de 24 noiembrie 2022,  contractul de finanțare nr. 25241/ST/24.11.2022 pentru implementarea proiectului: „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Satu Mare”.

 

Valoarea proiectului este de 584.832,00 lei, din care 85 % valoare eligibilă nerambursabilă din MF SEE 497.107,20 lei, 15% valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național 87.724,80 lei, și durata de implementare este 12 luni.

 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea capacitatății de atenuare şi adaptare la schimbările climatice la nivelul municipiului Satu Mare.

 

Pentru îndeplinirea obiectivului general vor fi derulate următoarele activități de ordin tehnic:

  • Inventarul emisiilor de gaze cu efect de seră la nivelul Municipiului Satu Mare;
  • Analiza climatului și a semnalului schimbării climei în municipiul Satu Mare;
  • Evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la schimbările climatice;
  • Elaborarea planului de măsuri de atenuare și adaptare la schimbările climatice pentru municipiul Satu Mare.

 

Rezultatele proiectului aflat în implementare vor conduce la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice pentru municipiul Satu Mare.

 

Persoană de contact: Ujfalvi Carla – manager de proiect, telefon +40 261 807 508

e-mail carla.ujfalvi@primariasm.ro

Informatii relevante

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de specialitate a Proiectului “Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants

Comunicat de presă Ref: al 2-lea workshop de progres în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants