Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

COMUNICAT DE PRESĂ Universitatea din București, Facultatea de Geografie – partener în sprijinirea eforturilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice la nivel local prin acțiuni de conștientizare și creștere a responsabilității publicului

Universitatea din București, Facultatea de Geografie este partener principal în implementarea proiectului Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Câmpulung, implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, prin Programul RO-Mediu cu finanțare prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021. Proiectul este coordonat de Primăria municipiului Câmpulung și mai are ca partener Institutul Pentru Dezvoltare Durabilă din Liechtenstein.

Scopul ADAPTCâmpulung este de a contribui la creșterea rezilienței climatice a sistemelor naturale și antropice și de a orienta activitățile sociale și economice către neutralitatea climatică.

Obiectivele generale ale ADAPTCâmpulung sunt:

  • Promovarea de măsuri orientate spre asigurarea neutralității climatice la nivelul municipiului Câmpulung;
  • Promovarea de măsuri orientate spre amplificarea capacității de adaptare la schimbări climatice a municipiului Câmpulung;
  • Asigurarea fondului de date necesare gestionării aspectelor relevante pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în municipiul Câmpulung;
  • Conștientizarea publicului, creșterea responsabilității și a sprijinului acordat măsurilor pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în municipiul Câmpulung;
  • Întărirea capacității administrative și de management pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice;
  • Cooperarea eficientă între toate categoriile de factori implicați (administrație, mediul de afaceri, societatea civilă) pentru îmbunătățirea eficienței măsurilor pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice.

Pentru fiecare din obiectivele generale s-au stabilit obiective specifice, iar pentru fiecare obiectiv specific, acțiuni, cu menționarea perioadei de implementare, a responsabililor și partenerilor sau a posibilelor surse de finanțare.

Rezultatul principal al proiectului este realizarea Strategiei și a planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Câmpulung (ADAPT Câmpulung).

 

În acord cu Obiectivul general 4 (Conștientizarea publicului, creșterea responsabilității și a sprijinului acordat măsurilor pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice în municipiul Câmpulung), prof.dr. Cristian Iojă și conf.dr. Ionuț Săvulescu de la Facultatea de Geografie a Universității din București, au susținut cursuri în fața copiilor din clasele a VII-a și a VIII-a de la Școala Gimnazială „Nanu Muscel”, coordonați de prof. Dalina Bădițescu, despre ceea ce înseamnă schimbările climatice, care sunt efectele acestora la nivelul ecosistemelor naturale, cum sunt afectate activitățile antropice și sănătatea populației, care sunt metodele de atenuare și adaptare la schimbările climatice și cum se recunosc sau se aplică acestea la nivel local.

Acțiunea a prevăzut și o activitate practică desfășurată la nivelul orizontului local, acolo unde s-au discutat aspecte legate de modificările antropice aduse mediului cu rol în accelerarea schimbărilor climatice. S-a vizitat SC CERAMUS SA (producător de materiale de construcții – cărămidă) și s-a explicat elevilor întregul flux tehnologic – pornind de la extragerea materiei prime, argila, la prelucrarea primară a acesteia și până la modelarea, uscarea și arderea cărămizilor.

Conștientizarea schimbărilor climatice și a faptului că omul contribuie decisiv la aceste schimbări, este primul pas pentru creșterea nivelului de responsabilitate față de mediu și îmbunătățirea comportamentului pro activ pentru atenuarea și adaptarea la schimbările climatice. Educarea copiilor în acest spirit este decisivă pentru un mediu curat și funcțional.

 

Informatii relevante

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de specialitate a Proiectului “Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants

Comunicat de presă Ref: al 2-lea workshop de progres în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants