Anunturi Anunturi-ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE ATENUAREA SCHIMBĂRILOR CLIMATICE ȘI ADAPTARE

Municipiul Alba Iulia și-a proiectat soluții de adaptare la schimbările climatice, până în 2030, prin proiectul „CRESC Alba Iulia“

Schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari ameninţări asupra mediului, cadrului social şi economic. În acest context, Municipiul Alba Iulia își proiectează soluții concrete de adaptare la schimbările climatice, până în 2030.

Inițiativa este posibilă prin proiectul „Creșterea capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice a municipiului Alba Iulia” – CRESC Alba Iulia, derulat de Primăria Municipiului Alba Iulia, alături de partenerul Agenția Locală a Energiei Alba (ALEA), finanțat în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO-Mediu), domeniul „Implementarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipalități”.

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” – RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

Soluțiile concrete de adaptare la schimbările climatice pentru Municipiului Alba Iulia, până în 2030, sunt sintetizate în „Planul de atenuare și adaptare la schimbările climatice-PAASC”. Documentul programatic se află în stadiu de finalizare.

Realizarea PAASC este sinonimă, în opinia noastră, cu consolidarea viziunii municipiului Alba Iulia, în domeniul Atenuării și Adaptării la Schimbări Climatice (AASC). În realizarea documentului programatic a fost implicată și comunitatea locală (instituții cu responsabilități în domeniul vizat de proiect: instituții cu atribuții în domeniu, mediul economic local, instituții de învățământ, organizații nonguvernamentale și publicul larg). Prin PAASC este dezvoltată o analiză extinsă a problematicii AASC în toate domeniile de activitate, sunt trasate obiectivele strategice, precum și domeniile de intervenție pentru care sunt identificate și asumate acțiunile prioritare.

Tot prin proiectul „CRESC Alba Iulia” s-a realizat și „Studiul de specialitate privind identificarea zonelor vulnerabile la debite ridicate de ape pluviale de la nivelul municipiului Alba Iulia și propunerea unui set de soluții pentru gestionarea eficientă și durabilă a colectării apelor pluviale din aceste zone“. Amplasamentul studiat a fost cartierul Micești, situat pe malul drept al râului Ampoi.

„Proiectul »CRESC Alba Iulia» este complementar cu eforturile depuse de către Municipiul Alba Iulia în direcția atenuării și adaptării la schimbările climatice. Municipalitatea este parte din Convenția Primarilor, are un PAEDC elaborat conform metodologiei Convenției Primarilor și raportează anual în cadrul inițiativei Carbon Disclosure Project (CDP-ICLEI Unified Reporting System).

Nu în ultimul rând, PAASC va constitui un document cheie pentru Municipiul Alba Iulia în accesarea finanţărilor europene nerambursabile, până în 2030“, apreciază Gabriel Codru Pleșa, primarul Municipiului Alba Iulia.

 

Suma nerambursabilă atrasă de Primăria Alba Iulia prin proiectul CRESC Alba Iulia: 607.938,00 lei, 100% nerambursabilă iar durata derulării proiectului: până în 15 decembrie 2022.

 

Pentru mai multe informații privind proiectul „Creșterea capacității de atenuare și adaptare la schimbările climatice a municipiului Alba Iulia” – CRESC Alba Iulia”, vă rugăm să contactați echipa proiectului, pe adresa de e-mail: cresc@apulum.ro.

 

Informatii relevante

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de specialitate a Proiectului “Restaurarea zonelor umede și turbăriilor din Regiunea de Centru (RePeat)”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Proiectul „Elaborarea planului de atenuare şi adaptare la schimbările climatice în municipiul Pitești”

Eeagrants

Comunicat de presă Ref: al 2-lea workshop de progres în cadrul proiectului ”Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în municipiul Tulcea”

Eeagrants