Anunturi Anunturi-SUBSTANȚE PERICULOASE SUBSTANȚE PERICULOASE

Prelungire termenului limită pentru depunerea aplicațiilor

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, urmare solicitarea potențialilor aplicanți (respectiv Primăria Municipiului Cluj-Napoca, Primăria Târgu Neamț și Primăria Municipiului Fălticeni) a prelungit termenul limită pentru depunere a aplicațiilor până la data de 30 mai 2022 orele 15.00.

Vă facem cunoscut faptul că:

  1. modul de elaborare al „Studiu privind realizarea unei analize comparative între relocare și soluția alternativă / tehnologia inovatoare prietenoasă cu mediul care are ca rezultat închiderea depozitelor temporare de deșeuri municipal” este la latitudinea solicitantului. Astfel, acesta poate fi externalizat și realizat de o firmă de consultanță sau poate fi elaborate în cadrul UAT.

2.      Operatorul de Program Ro Mediu – Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor încurajează implementarea proiectelor în parteneriat atât cu partener/i din Romania sau/și din Statele Donatoare (Norvegia, Islanda si Liechtensteinmotiv pentru care a fost menționat în ghid faptul că „La depunerea cererii de finantare va fi depusa  cel putin o scrisoare de intentie„. Având în vedere cele de mai sus este recomandată, dar nu este o condiție eliminatorie, existența unui parteneriat în implementarea proiectului. Potențialii parteneri din Statele Donatoare pot fi contactați direct, fie pe baza colaborării anterioare, în funcție de expertiză sau transferul de bune practici de care doriți să beneficiați, fie se pot utiliza bazele de date aflate la următoarea adresă: https://eeagrantsmediu.ro/ro_ro/domeniile-programului/fondul-pentru-relatii-bilaterale/  secțiunea „relații bilaterale

Informatii relevante

În cadrul proiectului „Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României – PeatRO3”, implementat de Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române (IBB), în calitate de beneficiar, a avut loc o acțiune de instalare a panoului de informare pentru situl Tinovul Mare Coșna (SV-003), din comuna Coșna, județul Suceava.

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Conferința de închidere a Proiectului “BiOReSC-Bistrița-Oraș Rezilient în fața Schimbărilor Climatice”

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Municipiul Drobeta Turnu Severin a accesat fonduri norvegiene pentru adaptarea la schimbările climatice, în valoare de 123.000 euro

Eeagrants