Anunturi Anunturi-SUBSTANȚE PERICULOASE SUBSTANȚE PERICULOASE

Prezentare Proiect „Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului, Județul Suceava”

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este Operator de Program pentru Programul „Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme”(RO-Mediu)Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, și este finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European SEE 2014-2021.

Primăria Gura Humorului anunță lansarea proiectului Închiderea depozitului de stocare temporară a deșeurilor din Orașul Gura Humorului, Județul Suceava”, prin semnarea contractului finanțare nr. 25243/BT/24/11/2022.

Valoarea totală a proiectului este de 7.231.707,13 lei, din care 7.169.089,33 lei reprezintă asistența financiară neraumbursabilă iar perioada de implementare este cuprinsă între 24 noiembrie 2022 și 30 aprilie 2024.

Obiectivul general al proiectului este Îmbunătăţirea stării mediului înconjurător şi reducerea efectelor adverse ale poluării generate de groapa de gunoi temporară în regiunea Nord-Est, Gura Humorului iar grupul țintă este populația de 17.839 locuitori ai orașului Gura Humorului.

Obiectivele specifice propuse sunt:

 • Îmbunătățirea capacității UAT de a gestiona riscurile cauzate de substanțele chimice și deșeurile periculoase.
 • Îmbunătățirea stării ecologice a habitatului ocupat de gropa de gunoi temporară prin restaurarea zonei.

Colectarea deșeurilor în Orașul Gura Humorului se face pe patru fracții: fracția umedă, fracția uscată, deșeuri voluminoase, deșeuri generate de activități de construcții și demolări.

Astfel, deșeurile municipale generate pe raza Orașului Gura Humorului, sunt colectate separat de către operator, iar după sortare, deșeurile reziduale sunt transportate în vederea eliminării prin depozitare la depozitul conform cu Directiva pentru depozitarea deșeurilor emisă  de UE, din cadrul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor din județul Suceava, comuna Moara.

De asemenea, în scopul reducerii poluării cu deșeuri electrice, electronice și electrocasnice (DEEE), Primăria Orașului Gura Humorului organizează, de două ori pe an, cu diverși parteneri, campanii generale de colectare a acestor tipuri de deșeuri. Pe parcursul anului, în afara perioadelor în care se desfășoară aceste campanii, DEEE sunt colectate prin intermediul partenerilor, la solicitarea cetățenilor.

 

Începând din anul 2014, când au fost închise toate depozitele neconforme din județ și a fost deschis depozitul temporar de stocare a deșeurilor Gura Humorului, au beneficiat de servicii de salubrizare menajeră toţi locuitorii orașului, generându-se anual aproximativ 11.500  mc compactați de deșeuri municipale, până la sfârșitul lunii iulie a anului 2019 când a deveni operațional depozitul ecologic Moara.

Principalele etape de neutralizare a depozitului sunt:

 • Organizarea șantierului și mobilizarea resurselor necesare;
 • Pregătirea zonei prin îndepărtarea vegetației și pregătirea pentru profilarea terenului;
 • Îndepărtarea deşeurilor din zonele de margine ale depozitului, umplerea cavităţilor de pe suprafaţa depozitului și nivelarea pantelor depozitului la o înclinaţie de maximum 1:3;
 • Depozitarea deșeurilor prin relocarea lor în situ, utilizând metoda aplicării straturilor subţiri;
 • Recondiţionarea terenului de construcţie prin schimbarea stratului de la baza umed cu alt material până la o adâncime de 1,0m și crearea unui sol stabil, compactat (0/56), cu care se va umple profilul;
 • Executarea drumului de acces ce va fi utilizat pentru accesibilitate în perioada realizării etanşării finale și lucrări de întreţinere în jurul depozitului;
 • Crearea sistemelor temporare de colectare şi evacuare a apei de suprafaţă prevăzute cu hidroizolaţie;
 • Crearea structurii care să asigure o degazeificare de protecţie a întregii suprafeţe;
 • Montarea instalaţiilor pentru sistemul de monitorizare a apei freatice;
 • Amenajare peisagistică cu însămânțare iarbă pentru a garanta protejarea la eroziune;
 • Împrejmuirea cu gard a amplasamentului cu lucrări de terasamente şi de fundare;
 • Realizarea sistemului de etanşare finală;
 • Realizarea câmpului de testare pentru verificarea fezabilităţii şi a funcţionalităţii lucrărilor de construcţie a straturilor şi elementelor componente ale sistemului;
 • Execuţia stratului de drenaj;
 • Montarea marcatorilor pentru tasare pentru monitorizarea comportamentului depozitului.

Prin lucrările propuse se realizează decontaminarea stratului de bază, crearea infrastructurii de colectare a gazelor și apelor pluviale, stabilizarea solului, diminuarea impactului vizual negativ și monitorizarea zonei pentru evitarea poluării aerului, solului, subsolului și râului limitrof.

 

 

Date de contact

Manager de proiect: Rusu Ana – Maria, adresa de email: ana_maria_rusu82@yahoo.com, telefon

0730/650.729

Adresa: Piata Republicii nr.14, Gura Humorului, jud. Suceava, Tel-Fax: 0230.235051, email: primariagh@gmail.comwww.primariagh.ro

 

 

 

Informatii relevante

Suceava, lecție de sustenabilitate. Cum s-a transformat un depozit de deșeuri într-o zonă verde, cu finanțare nerambursabilă prin Granturile SEE

pcdata

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României” – PeatRO2

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants