Anunturi Anunturi- ECOSISTEME ȘI BIODIVERSITATE Arhiva ECOSISTEME ȘI BIODIVERSITATE ECOSISTEME ȘI BIODIVERSITATE

Ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României – PeatRO3

Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române, în calitate de beneficiar, a organizat luni, 25 martie 2024, ora 10:00, hotel Yesterday, București, conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 2 a României – PeatRO3.

Acest proiect, cu o valoare de 2.792.749 lei, este implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program, prin Programul ”Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” – RO-Mediu și finanțat prin Mecanismul Finaciar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021. Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 29 luni, termenul de finalizare fiind aprilie 2024.

În cadrul evenimentului, printre subiectele abordate, au fost prezentate activitățile implementate, rezultatele obținute și impactul acestora la diverse niveluri.

De asemenea, s-a discutat despre importanța conservării ex-situ a unor specii de plante specifice habitatelor de turbărie, necesitatea educației ecologice în turbării și a activităților de instruire verde pentru dezvoltarea economică a comunităților locale, dar și promovarea mlaștinilor și turbăriilor restaurate pentru ecoturism.

La eveniment au participat acad. Dumitru Murariu în calitate de vicepreședinte al Academiei Române, Marisanda Pîrîianu, Manager de Program – Ro-Mediu, reprezentanți ai Serviciului Managementul Fondurilor Europene din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, alături de membrii echipei de implementare a promotorului de proiect.

Detalii suplimentare puteți obține de la beneficiarul proiectului – Institutul de Biologie Bucureşti al Academiei Române, https://www.ibiol.ro/peatro3/index.html, persoana de contact:

Dr. Ştefănuţ Sorin – Manager de proiect (e-mail: sorin.stefanut@ibiol.ro

 

Informatii relevante

Suceava, lecție de sustenabilitate. Cum s-a transformat un depozit de deșeuri într-o zonă verde, cu finanțare nerambursabilă prin Granturile SEE

pcdata

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului “Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Est 1 a României” – PeatRO2

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Conferința de închidere a proiectului Restaurarea mlaștinilor și turbăriilor degradate din regiunea Nord-Vest a României – PeatRO4

Eeagrants