Anunturi-FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE

Apel de propuneri pentru aplicații – ”Fondul pentru relații bilaterale”

RO – In perioada 15-30 octombrie 2020, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, in calitate de Operator de Program  pentru Granturile SEE 2014-2021, Programul „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO –Mediu) finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021   a realizat o informare a tuturor promotorilor de proiecte care au aplicat în perioada de programare 2009 – 2014 (Programele RO02, RO04 si RO07) despre oportunitățile noii perioade de programare 2014 – 2021.

Pentru identificarea unor potențiali aplicanți / parteneri în vederea accesării fondurilor disponibile din cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” (RO –Mediu) finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 2014-2021, anexăm 2 baze de date cu aplicanții și partenerii acestora din perioada de programare 2009 – 2014 si potențialii parteneri selectati din baza de date eeagrants pentru domeniile de activitate ale Programului RO-Mediu”.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
EN – Between 15-30 October 2020, the Ministry of Environment, Waters and Forests, acting as Programme Operator for the EEA Grants 2014-2021, the „Environment, Adaptation to Climate Change and Ecosystems” Programme (RO-Environment), financed by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021,  informed all Project Promoters who applied in the programming period 2009-2014 (Programs RO02, RO04 and RO07) about the opportunities of the new programming period 2014-2021.

In order to identify potential applicants / partners to access the funds available under the Programme „Environment, Adaptation to Climate Change and Ecosystems” (RO-Environment) funded by the Financial Mechanism of the European Economic Area 2014-2021, we are attaching 2 databases with applicants and their partners from the programming period 2009 – 2014 and the potential partners selected from the eeagrants database for the fields of activity of the RO-Environment Programme.

Baza de date parteneri SD
Baza de date parteneri SD 1

Informatii relevante

APEL DESCHIS / OPEN CALL ”Fondul pentru relații bilaterale”

pcdata

APEL DESCHIS / OPEN CALL – Apel de propuneri pentru aplicații – ”Fondul pentru relații bilaterale”

pcdata

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Granturile SEE 2014-2021, lansează în consultare publică Ghidul Aplicantului pentru Fondul pentru Relații Bilaterale

pcdata