Informatii relevante

Erată nr.2/30.10.2017 privind prelungirea perioadei de implementare a activităților desfășurate de către Promotorii de Proiecte, prevăzută în Ghidurile Aplicantului – Cereri de propuneri de proiecte aferente Programelor RO02, RO04 și RO07, deschise în cadrul fondului pentru relații bilaterale implementate în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014

pcdata

Model de Contract de Finanțare pentru implementarea proiectelor finanțate din Fondul pentru Relații Bilaterale – pentru INSTITUȚII PUBLICE (Anexa11)

pcdata

Model de Contract de Finanțare pentru implementarea proiectelor finanțate din Fondul pentru Relații Bilaterale – pentru ORGANIZAȚII NON-GUVERNAMENTALE (Anexa11)

pcdata