Arhiva FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE

Erată nr.2/30.10.2017 privind prelungirea perioadei de implementare a activităților desfășurate de către Promotorii de Proiecte, prevăzută în Ghidurile Aplicantului – Cereri de propuneri de proiecte aferente Programelor RO02, RO04 și RO07, deschise în cadrul fondului pentru relații bilaterale implementate în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014

Descarcă Erata nr.2/30.10.2017 privind prelungirea perioadei de implementare a activităților desfășurate de către Promotorii de Proiecte, prevăzută în Ghidurile Aplicantului – Cereri de propuneri de proiecte aferente Programelor RO02, RO04 și RO07, deschise în cadrul fondului pentru relații bilaterale implementate în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014

Informatii relevante

CLARIFICARE referitoare la Cererile de Propuneri de proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07

pcdata

Model de Contract de Finanțare pentru implementarea proiectelor finanțate din Fondul pentru Relații Bilaterale – pentru INSTITUȚII PUBLICE (Anexa11)

pcdata

Model de Contract de Finanțare pentru implementarea proiectelor finanțate din Fondul pentru Relații Bilaterale – pentru ORGANIZAȚII NON-GUVERNAMENTALE (Anexa11)

pcdata