Arhiva FONDUL PENTRU RELAȚII BILATERALE

GHIDUL APLICANTULUI Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014 / Guideline for Applicants  Call for proposals under the Fund for Bilateral Relations within Programme RO04 – REDUCTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES Financed under EEA Grants

RO:

GHIDUL APLICANTULUI Cerere de Propuneri de Proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07 – ADAPTAREA LA SCHIMBARI CLIMATICE finanțat prin Granturile SEE 2009-2014

Descarca GHIDUL RO07 | Anexe

 

EN:

Guideline for Applicants  Call for proposals under the Fund for Bilateral Relations within Programme RO04 – REDUCTION OF HAZARDOUS SUBSTANCES Financed under EEA Grants

Download Guide RO04 | Annex_RO04

Informatii relevante

Erată nr.2/30.10.2017 privind prelungirea perioadei de implementare a activităților desfășurate de către Promotorii de Proiecte, prevăzută în Ghidurile Aplicantului – Cereri de propuneri de proiecte aferente Programelor RO02, RO04 și RO07, deschise în cadrul fondului pentru relații bilaterale implementate în cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009 – 2014

pcdata

CLARIFICARE referitoare la Cererile de Propuneri de proiecte în cadrul Fondului pentru Relații Bilaterale aferent Programului RO07

pcdata

Model de Contract de Finanțare pentru implementarea proiectelor finanțate din Fondul pentru Relații Bilaterale – pentru INSTITUȚII PUBLICE (Anexa11)

pcdata