Anunturi-SUBSTANȚE PERICULOASE SUBSTANȚE PERICULOASE

“Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Programul RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar SEE 2014 – 2021, multumește potențialior beneficiari care au depus, în sesiunea deschisă în perioada 09.03 – 30.05.2022, cererii de finanțare în cadrul Apelului nr. 2 ”Măsuri de reducere a contaminării cu substanțe periculoase în depozite municipale temporare”, cu un buget total de 5.000.000 euro.

În cadrul acestui apel au fost depuse 6 cereri de finanțare, toate au îndeplinit criteriile de eligibilitate și au fost evaluate tehnico-financiar.

În urma evaluării tehnico-financiare, cererile de finanțare au fost supuse analizei Comitetului de Selecție, conform art. 7.4 din Regulamentul de Implementare a Mecanismului Financiar SEE 2014 – 2021.

Concluziile Comitetului de Selecție au fost:

  1. Finanțarea primelor 2 propuneri de proiecte aflate pe Lista proiectelor selectare pentru finanțare pânâ la limita de 5.000.000 euro
  2. Includerea pe Lista de Rezervă a celorlalte 4 propuneri de proiecte

 

Operatorul de Program va iniția demersurile necesare pentru suplimentarea finanțării”

 

Clasament aplicatii pe site

Informatii relevante

COMUNICAT DE PRESĂ Ref: Ministrul Barna Tánczos a participat ieri la evenimentul de lansare a proiectului „Rampă temporară dezafectată, comunitate clujeană protejată”, care a avut loc la Cluj-Napoca

Eeagrants

Comunicat de presă ref: Lansarea proiectului „Închidere SST neconforme în Municipiul Botoșani, județul Botoșani”

Eeagrants

COMUNICAT DE PRESĂ ref: Închiderea depozitului temporar de deșeuri municipal Ipotești, jud. Suceava

Eeagrants